เราสามารถให้คำปรึกษากับทางท่านได้อย่างครบวงจรในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ปรึกษาทางด้านการเงิน เช่น การขอสินเชื่อ การติดต่อกับธนาคาร การปรับโครงสร้างหนี้, ทางด้านกฎหมาย เช่น การตรวจสัญญาซื้อขาย เช่า, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน, ทรัพย์สินที่ได้จากพินัยกรรม หรือมรดก, การประเมินราคาทรัพย์สิน ทั้งที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, การปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ทรัพย์ก่อนขาย หรือทรัพย์ที่ซื้อมาแล้ว รวมถึงการรับจำนอง และการขายฝากอีกด้วย